Elevhälsa

I elevhälsan på Uvengymnasiet ingår kuratorer, skolsköterskor samt specialpedagoger. Elevhälsan samarbetar även i team med rektor och programrektor. Vid behov tar Uvengymnasiet hjälp av Konsultativt stöd.

Läs mer i länkarna till höger.

2 oktober 2018