Elevhälsa

I elevhälsan på ingår  kurator, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan leds av programrektor. Vid behov tar Uvengymnasiet hjälp av Konsultativt stöd.

Uppdaterad: