Elevhälsa

I elevhälsan på Uvengymnasiet ingår funktionerna kurator, skolsköterska, skolpsykolog samt speciallärare. Elevhälsan leds av programrektor. Vid behov tar Uvengymnasiet hjälp av Konsultativt stöd.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa