Skolkurator

Vad gör skolkurator?

Skolkuratorn ansvarar för elevhälsans psykosociala insatser utifrån en helhetssyn på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det är skolkuratorns uppgift att stötta elever som råkat på svårigheter i skolan eller livet i övrigt. Skolkuratorn finns till för både elever, elevers anhöriga samt personal på skolan. Dessutom har skolkuratorn, vid behov, kontakt med utomstående myndigheter exempelvis socialtjänst och psykiatri.

När kan jag kontakta skolkurator?

Som elev kan du vända dig till skolkuratorn när något bekymrar dig, inga frågor är för stora, små eller konstiga. Skolkuratorn kan ge dig stöd och vägledning i många olika frågor såväl rörande skolan som i din livssituation utanför skolan. Skolkuratorn har också god kunskap om vilka resurser som finns för övrigt i samhället och kan hjälpa dig vidare om det finns behov för det. Du kan även vända dig till skolkurator med frågor gällande ekonomi. 

Tystnadsplikt

Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att det som framkommer i samtalet mellan elev och kurator stannar där. Om andra personer eller myndigheter behöver kontaktas kommer eleven och kuratorn överens om detta.


Anmälningsskyldighet

Viktigt att nämna är även att all personal på skolan, inklusive skolkurator, har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Med detta menas att om personal misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa ska detta anmälas till socialtjänsten.


Vi som jobbar här:

Katja Hedenquist 
Tel: 018-727 20 05, 072 72 89 786 
E-post: katja.hedenquist@uppsala.se 
Ansvarar för elever på Uven Brantingstorg och S:t Olof

Cecilia Wahlberg
Tel: 076 798 34 69
E-post: cecilia.wahlberg@uppsala.se
Ansvarar för elever på Villa Lugnet

 

 

Uppdaterad: