Skolkurator

Vad gör skolkurator?

Det är skolkuratorns uppgift att stötta elever som har råkat på svårigheter i skolan eller livet i övrigt. Skolkuratorn finns till för både elever och elevers anhöriga. Dessutom har skolkuratorn kontakt med till exempel socialtjänst och psykiatri.

När kan jag kontakta skolkurator?

Du kan vända dig till skolkuratorn när något bekymrar dig. Skolkuratorn kan ge dig stöd och vägledning i många olika frågor rörande skolan eller i din livssituation utanför skolan. Skolkuratorn har också god kunskap om vilken hjälp som finns för övrigt i samhället och kan hjälpa dig vidare om du behöver det. Du kan även vända dig till din skolkurator med frågor om din ekonomi.

Tystnadsplikt

Skolkuratorn har tystnadsplikt. Det innebär att det du berättar i samtalet med kuratorn stannar där. Om andra personer eller myndigheter behöver kontaktas kommer eleven och kuratorn överens om detta.

Anmälningsskyldighet

Viktigt att nämna är att alla som arbetar på skolan har upplysningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Med detta menas att om en vuxen på skolan känner oro för att ett barn far illa så måste det anmälas till socialtjänsten.

Vi som jobbar här

Katja Hedenquist
Telefon: 018-727 20 05, 072-728 97 86
E-post: katja.hedenquist@uppsala.se
Ansvarar för elever på Uven Brantingstorg och S:t Olof

Cecilia Wahlberg
Telefon: 076-798 34 69
E-post: cecilia.wahlberg@uppsala.se
Ansvarar för elever på Villa Lugnet

Uppdaterad: