Skolsköterska

Vi skolsköterskor erbjuder alla elever ett hälsobesök någon gång under det första läsåret på Uvengymnasiet. Eftersom det är många elever som är nya på skolan kan det dröja en bit in på vårterminen innan vi har hunnit träffa alla.

Besök oss gärna på skolan om du har frågor eller om du har information som kan vara bra för oss att veta. Det går även bra att kontakta oss via telefon eller mail.

Skolsköterskan inriktar sig på att stärka det friska hos varje elev.

Skolsköterskan skall, för enskilda elever/grupper av elever som drabbas av hälsoproblem, bidra till att skapa resurser för att kunna möta kraven i det dagliga livet.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande. Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov.

Skolsköterskan lyder under sekretesslagen i egenskap av medicinalpersonal.

Vi som jobbar här

Elisabet Lithammer
Tele: 018-727 25 31, 072-569 34 52
E-post: elisabeth.lithammer@uppsala.se
Ansvarar för elever på Uven Brantingstorg och Villa Lugnet

Susanne Westling
Tel: 018-727 62 24
E-post: susanne.westling@uppsala.se
Ansvarar för elever på Andra Chansen och Linnégymnasiet

Skolsköterskans arbetsuppgifter

  • hälsobesök
  • mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter
  • vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram och till nyanlända invandrarelever erbjuds kompletterande vaccinationer. (Läs mer om vaccinationer på Uppsala kommuns webbsida)
  • elevvård (t.ex. stöttning av elever med olika funktionshinder, arbete med elever som på ett eller annat sätt far illa)
  • medicinsk studie- och yrkesvägledning i förekommande fall
  • frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö
  • hälsopedagogik (framför allt i det enskilda mötet)

Mottagningstider

Skolsköterskorna försöker i möjligaste mån ha tid avsatt för öppen mottagning, dvs mottagning för besök som inte är förbokade. Tiden kan variera från dag till dag och anslås på resp. skolsköterskas dörr. Tid hos skolläkare bokas av skolsköterskan.

Skolläkare

Helena Salonen Ros

Uppdaterad: