Speciallärare

En speciallärare hjälper dig

  • att hitta rätt sätt för ditt lärande.
  • med läs-och skrivsvårigheter
  • med matematiksvårigheter
  • att använda hjälpmedel som till exempel datorprogram
  • med att utreda inlärningssvårigheter
  • att komma igång med studier efter ett uppehåll.

När ska jag kontakta speciallärare?

  • när behöver läsa om flera gånger för att förstå.
  • när jobbar med matematik men ändå inte förstår.
  • om du inte kan koncentrera dig.
  • när du behöver hjälp med att använda hjälpmedel.

Välkommen att ta kontakt med speciallärare

Jenny Nilsson
Telefon: 072-220 34 55
E-post: jenny.nilsson@skola.uppsala.se

Gunilla Oskarsson
Telefon: 073-095 69 37
E-post: gunilla.oskarsson@skola.uppsala.se

Uppdaterad: