Specialpedagog

EN SPECIALPEDAGOG/LÄRARE KAN HJÄLPA DIG:

  • att hitta rätt sätt för inlärning – alla lär vi oss på olika sätt.
  • med specifik träning - läs- skriv- stavningshjälp, hjälp med matematiksvårigheter, studieteknik.
  • att använda inläsningstjänst, datorprogram, hjälp i klassrummet eller annat individuellt stöd.
  • att utreda inlärningssvårigheter – dyslexi, dyskalkyli.
  • att komma igång med studier efter ett uppehåll, hitta nya strategier för inlärning.

NÄR KAN JAG KONTAKTA SPECIALPEDAGOG/SPECIALLÄRARE

I din skolsituation kanske du känner:

  • att du inte hinner med det du vill och behöver göra.
  • att du läser men behöver läsa om flera gånger för att förstå vad du har läst.
  • att du räknar men behöver mer tid för att förstå vad som efterfrågas.
  • att du har svårt att koncentrera dig.
  • att du behöver hjälp med att hitta hjälpmedel, strategier för att lyckas som du vill med skolarbetet.

VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT MED DIN SPECIALLÄRARE/SPECIALPEDAGOG!

Lina Sundell (Tjänstledig)
Tele: 018-727 20 92
mob: 072- 709 76 68
E-post: lina.sundell@uppsala.se

Alexander Schöning
Tele: 018-727 20 58
mob: 072-574 80 43
E-post: alexander.schoning@uppsala.se

14 september 2016