Andra Chansen

Lärare

Caroline Texhammar

Lärare

Emil Asplund

Lärare

Ulrika Spinnars

Specialpedagog

Hanna Virhammar

Arbetskonsulent

Daniel Särkioja

Kurator

Anna-Karin Österwall

Skolsköterska

Susanne Westling

SYV

Linda Hildorsson

Hitta hit

Uppdaterad: