Skolledning

Rektor

Jörgen Norman

Programrektor

Uvengymnasiet
Torbjörn Kättström

Programrektor

Linnégymnasiet
Johan Furenborn
Uppdaterad: