Ändrade läsårstider

Med anledning av corona-krisen är läsårstiderna något justerade. Sista april och avslutningen berörs av ändringen.

Din vårtermin kommer att
förändras något

För att säkerställa att du som elev får den undervisning du har rätt till under vårterminen, trots coronapandemin, kommer det att bli vissa justeringar av vårterminen. Några av åtgärderna är skoldag på sista april, förlängd termin  samt möjlighet för mindre grupper att komma till skolan.

Nu har utbildningsdepartementet gjort bedömningen att distansundervisning kan komma att pågå hela vårterminen. Då behöver kommunen göra vissa justeringar i läsårstiden för att säkra undervisningen.

Skoldag 30 april

Bland annat blir det skoldag för alla årskurser på gymnasiet den 30 april som normalt är en ledig dag för elever och lärare.

Undervisning i små grupper vid praktiska moment, stöd och examination

Den 3 april öppnade regeringen för undervisning i små grupper i skolans lokaler i samband med praktiska moment, stödverksamhet och examinationer. Utbildningsnämndens ordförande har tagit ett beslut som ger gymnasieskolan dessa möjligheter. För att minimera risken för smittspridning får grupperna inte vara större än tio personer

Gymnasiechefens brev om ändrade läsårstider (PDF, 76 KB)

7 april 2020