Om valborgsfirande

Information till vårdnadshavare med anledning av annalkande valborg

Valborg 2020 i Uppsala

Trots att det traditionsenliga valborgsfirandet är inställt i år kommer
ungdomar att samlas och det är inte ovanligt att valborgshelgen blir
den första kontakten med alkohol eller andra droger för våra unga.
Våren gör sitt intåg och inte långt därefter stundar skolavslutningar,
som också är tillfällen då många unga vill ha fest.

 
Det är viktigt att vi pratar med våra barn om detta och uppmärksammar dem på riskerna som de kan utsätta sig själv eller andra för. Som vårdnadshavare kan det kännas som en orolig tid och att det är svårt att ha koll, men det finns stöd att få.

Några tips inför Valborg och skolavslutningar

Prata om firandet genom att vara nyfiken och lyssna in ditt barn. Var samtidigt tydlig med gränser och köp inte ut alkohol.
Håll kontakten med ditt barn under dagen/kvällen.
Samarbeta med andra föräldrar och sätt gemensamma regler.


För mer tips och stöd; se https://www.iq.se/tonarsparloren/

Är du som vuxen orolig för att ditt barn missbrukar alkohol eller narkotika, kontakta Ungdomscentrum på 018-727 15 50 eller ungdomscentrum@uppsala.se

Vänliga hälsningar
Uppsala ungdomsjour
i samverkan skola, socialtjänst, polis & fritid

Kontaktvägar

Facebook: Uppsala Ungdomsjour
Instagram: UppsalaUngdomsjour
Telefon: 072-593 63 98
E-post: uppsalaungdomsjour@uppsala.se

15 april 2020