Uven

Uvengymnasiet består av flera verksamheter som är geografiskt spridda över Uppsala. Dessa är Branting, St Olof och Villa Lugnet.

Verksamheterna riktar sig delvis mot olika elevgrupper, men samtliga arbetar med elever med särskilda behov enskilt eller i små grupper. Målsättningen för eleverna varierar, men kan handla om att hitta motivation i sina studier, bli behörig till ett nationellt program på gymnasiet eller förbereda sig inför arbetslivet.

Det finns två olika introduktionsprogram på Uvengymnasiet; Individuellt alternativ och Språkintroduktion. På Individuellt alternativ kan elever studera på grundskole- eller gymnasienivå. Det finns möjlighet att kombinera studierna med arbetslivspraktik eller andra insatser som gynnar elevens utveckling. Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige som behöver läsa grundläggande svenska och eventuellt andra ämnen. Utbildningstiden på programmen varierar eftersom planeringen utgår från varje elevs behov.

Uvengymnasiet har hög lärartäthet, flera studie- och yrkesvägledare samt mycket god tillgång till elevhälsa. Totalt finns här ca 200 elever och ca 40 personal. Vi har arbetat fram följande värdeord som genomsyrar och kännetecknar verksamheten:

Ansvar: Var och en ser sin egen del i helheten och tar ansvar för den.

Respekt: Vi visar genom vårt bemötande att vi värdesätter andras egenskaper, accepterar andras olikheter och visar förståelse och hänsyn inför varje individs unika personlighet och förutsättningar.

Glädje: Alla ska få vara delaktiga i ett meningsfullt socialt sammanhang där man blir sedd och bekräftad. Varje person är viktig och uppskattad och ska få uppleva känslan av att lyckas.

Trygghet: Eleverna ska mötas av en stabil och kompetent personalgrupp, få studiero och tydlig struktur, samt alltid respekteras för den man är. 

Uppdaterad: