Uven

Uvengymnasiet består av två verksamheter, Brantingstorg och Villa Lugnet.

De två verksamheterna riktar sig delvis mot olika elevgrupper men gemensamt är att vi arbetar med mycket stöd enskilt eller i små grupper. Målsättningen för eleverna varierar och kan handla om att hitta motivation till lärande och bli behörig till ett nationellt program på gymnasiet. Det kan också handla om att förbereda sig inför arbetslivet.

Uvengymnasiet har introduktionsprogrammet Individuellt alternativ. Hos oss kan elever i första hand läsa för betyg i grundskoleämnen. Det finns möjlighet att kombinera studierna med arbetslivspraktik eller andra insatser som gynnar elevens utveckling. Utbildningstiden på programmet varierar eftersom planeringen utgår från varje elevs behov.

Uvengymnasiet har hög lärartäthet, studie- och yrkesvägledare samt mycket god tillgång till elevhälsa. Totalt finns här ca 150 elever och ca 30 anställda. Vi har arbetat fram följande värdeord som genomsyrar och kännetecknar verksamheten:

Ansvar: Var och en ser sin egen del i helheten och tar ansvar för den.

Respekt: Vi visar genom vårt bemötande att vi värdesätter andras egenskaper, accepterar att vi är olika och visar förståelse och hänsyn för våra olika personligheter och förutsättningar.

Glädje: Alla ska vara delaktiga i ett meningsfullt socialt sammanhang där man blir sedd och bekräftad. Varje person är viktig och uppskattad och ska få uppleva känslan av att lyckas.

Trygghet: Eleverna ska mötas av en stabil och kompetent personalgrupp, få studiero och tydlig struktur, samt alltid respekteras för den man är.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Uven