Andra Chansen

VERKSAMHETSBESKRIVNING

På Andra Chansen erbjuds introduktionsprogrammet Individuellt alternativ. Här har ungdomarna möjlighet att studera och/eller praktisera utefter sin individuella studieplan.

Här erbjuds gymnasiekurser i engelska, matematik och svenska och varje elev har sitt personliga schema. Studierna bedrivs i små grupper om max tio elever där man läser i sin egen takt och får stöd med struktur och planering.

På Andra Chansen kan man välja att ha praktik; antingen enbart praktik eller i kombination med studier. Praktik kan underlätta ett framtida studie- och yrkesval, men också öka kunskaperna om sig själv, arbetslivet och dess krav och möjligheter. En arbetskonsulent bistår ungdomarna inför och under praktikperioden och hjälper till i de fall en kontakt med arbetsförmedlingen är aktuell.

På Andra Chansen består personalgruppen av flera olika kompetenser som tillsammans arbetar för att hjälpa och stödja eleverna. Arbetskonsulent, studie- och yrkesvägledare, lärare, kurator och skolsköterska bidrar alla till att möta behoven hos varje elev. Här erbjuds ungdomarna en lugn och trygg studiemiljö samt en positiv atmosfär såväl vid lunchbordet som på utflykter.

Många av ungdomarna går vidare till folkhögskola, Komvux eller mot arbetslivet. Andra återvänder till ett nationellt program på gymnasiet.

Andra Chansen har kontinuerlig antagning.

MÅLGRUPP

Andra Chansen vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år som av olika anledningar har avbrutit sina gymnasiestudier.

FÖR INFORMATION

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Linda Hildorsson, ring henne på 018-727 22 65, smsa på 076-144 48 67 eller maila till linda.hildorsson@uppsala.se

BESÖKSADRESS

Västra Strandgatan 11D

Uppdaterad: