Branting

VERKSAMHETSBESKRIVNING

På Branting erbjuds introduktionsprogrammet Individuellt alternativ. Undervisningen sker främst i grundskolans ämnen och genomsyras av tydlig struktur och ett individuellt arbetssätt. Eleverna studerar i grupper om åtta-tio elever och stor vikt läggs vid att stärka motivation och självförtroende. På skolan finns speciallärare som kan ge stöd vid behov. Den individuella studieplanen lägger grunden för arbetet under läsåret och utformas tillsammans med elevens studie- och yrkesvägledare.

Möjligheten finns att kombinera studier med praktik, allt ifrån en dag till fem dagar i veckan. Att få prova på arbetslivet kan ge ny inspiration även i skolarbetet och leda till ökad självkännedom, vilket gör valet av fortsatt utbildning enklare.

Varje elev på Branting har en mentor. Mentor, studie- och yrkesvägledare och elevhälsa arbetar tätt tillsammans kring eleverna för att i största möjliga mån möta deras behov och skapa en trygg studiemiljö. Här sker ett aktivt arbete med att hjälpa eleverna förbättra sin närvaro, få goda studieresultat och hitta vägar vidare. Många elever fortsätter studera på ett nationellt program på gymnasiet, men kan även gå vidare till folkhögskola, vuxenutbildning eller mot arbetslivet.

Branting tar emot elever kontinuerligt i mån av plats.

MÅLGRUPP

Elever som vill bli behöriga till studier på gymnasienivå eller har andra mål, till exempel arbetsmarknaden.

FÖR INFORMATION

Kontakta studie- och yrkesvägledare Jessica Sandberg Käck 018-727 22 77

BESÖKSADRESS

Brantingstorget 5

Uppdaterad: