Rektors ord

Välkomna till Uvengymnasiet!

Jag gillar Uven för att det är nära mellan elever och personal. Vi är en skola med flera mindre verksamheter och kan därför möta varje elevs unika behov. Hos oss är eleven i fokus och vårt mål är att alla elever ska lyckas! 

Jag har lärt känna den här skolan som en skola där varje elev synliggörs i sitt lärande oavsett var på Uven man går. Lärarna utvecklar hela tiden sitt eget lärande för att ge eleverna bästa tänkbara möjligheter att nå sina mål. Engagemang och flexibilitet är nyckelord jag gärna sätter på min personalgrupp. 

På Uven ska det kännas meningsfullt och spännande att gå till jobbet varje dag – oavsett om man är elev eller personal. 

Det är min roll att, tillsammans med våra pedagoger och övrig personal, se till att varje elev står väl rustad med kunskaper, social kompetens och demokratiska värderingar inför framtiden.

Hos oss på Uvengymnasiet är det centralt att:

 alla kan känna sig trygga

 alla tar eget ansvar

 alla kan känna glädje

 alla visar respekt för varandra

 

Uppdaterad: