Rektor informerar

På Uven arbetar all personal aktivt och systematiskt med att bygga relationer med varje elev. Genom att i ord och handling visa att vi tror på att alla kan lyckas i livet stärker vi elevens tillit till sig själv och sin egen förmåga. Vi tränar eleverna att styra sitt eget lärande genom att återkommande be dem att med ord beskriva vad och hur de lär sig samt vilka strategier de tänker använda för att utveckla sitt lärande vidare.

Vi är en skola med flera mindre verksamheter och kan därför möta varje elevs unika behov. På Uven ska det kännas meningsfullt och spännande att gå till jobbet varje dag – oavsett om man är elev eller personal.

Det är min roll att tillsammans med skolans personal se till att varje elev står väl rustad med kunskaper, social kompetens och demokratiska värderingar inför sitt framtida liv som aktiva samhällsmedborgare.

Välkommen till Uvengymnasiet!

Torbjörn Kättström

Uppdaterad: