St. Olofsgatan

VERKSAMHETSBESKRIVNING

St Olof är en verksamhet som riktar sig främst till pojkar boende i HVB-hem, familjehem eller ingår i öppenvårdsprogram inom Uppsala kommun. Här erbjuds introduktionsprogrammet Individuellt alternativ och undervisning i framförallt några av grundskolans ämnen. Studierna bedrivs i grupper om fem till sju elever. De teoretiska studierna kan varvas med praktik och med behandling inom ramen för boendets uppdrag. Studierna syftar till att leda eleverna vidare i livet; mot fortsatta gymnasiestudier, folkhögskola, Komvux eller annan lämplig verksamhet.

St Olof tar emot elever kontinuerligt.

MÅLGRUPP

Pojkar boende i HVB-hem, familjehem eller ingår i öppenvårdsprogram inom Uppsala kommun.

FÖR INFORMATION

Kontakta Kjell Grundström eller ring honom på 018-727 20 66.

BESÖKSADRESS

St Olofsgatan 48

Uppdaterad: