SYV

Studie- och yrkesvägledning 

Uvengymnasiet har studie- och yrkesvägledare inom alla verksamheter. Vi arbetar med att hjälpa och stödja elever i olika valsituationer som rör studier och/eller arbetsliv. Utgångspunkten är varje elevs individuella behov och förutsättningar.

Vi träffar eleverna kontinuerligt under läsåret, enskilt eller i grupp. Det finns även möjlighet för vårdnadshavare och/eller andra, för eleven, viktiga personer att boka in ett samtal.

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du:

  • bolla funderingar och idéer kring framtiden
  • diskutera förändringar i din studieplan
  • få information om olika utbildningsvägar
  • få information om yrken och arbetsmarknad
  • få hjälp med ansökningar till vidare studier, exempelvis gymnasiet eller folkhögskola
  • få hjälp med att hitta en praktikplats

 

Andra Chansen

Linda Hildorsson, 018-727 2265, 076-144 4867  linda.hildorsson@uppsala.se

Branting

Jessica Sandberg Käck 018-727 2277, 072-728 9780 jessica.sandberg-kack@uppsala.se
Randy Stålquist 018-727 2288 Randy.Stalquist@uppsala.se

Linnégymnasiet

Linda Hildorsson, 018-727 2265, 076-144 4867 linda.hildorsson@uppsala.se

Villa Lugnet

Randy Stålquist 018-727 2288 Randy.Stalquist@uppsala.se

Uppdaterad: