Villa Lugnet

VERKSAMHETSBESKRIVNING

På Villa Lugnet erbjuds introduktionsprogrammet Individuellt alternativ. Eleverna på Villa Lugnet ska få en positiv skolerfarenhet och i lugn och ro kunna arbeta i en takt som passar dem. Skolan erbjuder en stillsammare miljö än på en traditionell skola och här undervisas framförallt i grundskoleämnen. Studierna syftar till att leda eleverna vidare i livet; mot fortsatta gymnasiestudier, folkhögskola, Komvux eller annan lämplig verksamhet.

Undervisningen på Villa Lugnet utgår från elevens individuella studieplan. Här kan varje elev få mycket tid och stöd eftersom elevgruppen inte är så stor; studierna bedrivs i grupper om cirka fyra elever. Det innebär att lektionstillfällena kan vara relativt få, men antalet kan variera beroende på elevens behov, mål och förutsättningar. Eleverna är bara på skolan när de har inplanerade lektioner eller samtal, något som också är viktigt för att skapa en trygg skolmiljö. Studierna kan varvas med praktik och/eller andra insatser som gynnar elevens kunskapsutveckling.

På Villa lugnet arbetar lärare, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator. Personalen arbetar med trygghet, lugn och ro som grund.

MÅLGRUPP

Villa Lugnet vänder sig till elever som har ett dokumenterat behov av en lugn skolmiljö och mindre undervisningsgrupp.

FÖR INFORMATION

Villa Lugnet tar emot elever i mån av plats. Vid intresse, kontakta vår studie- och yrkesvägledare Randy Stålquist på 018–727 22 88 el. 072-728 97 37.

.

BESÖKSADRESS

Von Kraemers Allé 8

Uppdaterad: