Introduktionsprogram

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram; preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Dessa program ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program i gymnasieskolan eller leda mot arbetsmarknaden eller andra studier.

Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram, däremot får de ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen. Eftersom det inte finns något examensmål eller fast programstruktur på introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig.

På Uvengymnasiet finns individuellt alternativ och språkintroduktion och de kan du läsa mer om i flikarna till höger.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Introduktionsprogram