Språkintroduktion

Språkintroduktion på Uven är en specialanpassad form av språkintroduktion för dig som är nyanländ invandrare 16-20 år och i behov av mindre grupp och/eller en lugnare studietakt.

Syftet är att du ska kunna gå vidare till andra studier eller arbetsliv. Du läser mycket svenska på den nivå du behöver och kan även få läsa engelska och matematik på grundläggande nivå. Utifrån individuella förutsättningar kan du även få möjlighet att så småningom delta i övriga såväl praktiska som teoretiska ämnen på Uven, och/eller göra praktik på en arbetsplats.
Finns vid: Uven vid Brantingstorg

Obs! Språkintroduktion på Uven kan du inte söka på vanligt sätt. Antagning sker efter samtal mellan dig, din nuvarande skola och Uven.

Uppdaterad: